Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir
T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü

Dersin Kaynakları

27/09/2014 16:23:10 - 27/09/2014 16:23:10 - 4329 Okunma

Temel Kaynaklar

ARIK, Remzi Oğuz. Türk İnkılâbı ve Milliyetçiliğimiz, Ankara, 1981

ARMAOĞLU, Fahir. 20.Yüzyıl Siyasi Tarihi, Ankara, 1983

ATATÜRK, Mustafa Kemal. Nutuk, İstanbul, 1982

ATAY, Falih Rıfkı. Bana Atatürk’ün Anlattıkları, İstanbul, 1955

ATAY, Falih Rıfkı. Çankaya, İstanbul, 1984

BERKES, Niyazi. Türkiye’de Çağdaşlaşma, Ankara, 1973

EROĞLU, Hamza. Atatürk ve Milli Egemenlik, Ankara, 1987

EROĞLU, Hamza. Türk İnkılâp Tarihi, İstanbul, 1982

KANSU, M. Müfit. Erzurum’dan Ölümüne Kadar Atatürk’le Beraber, Ankara, 1988

KARABEKİR, Kazım. İstiklal Harbimiz, İstanbul, 1969

KARAL, Enver Ziya. Atatürk’ten Düşünceler, İstanbul, 1981

KOCATÜRK, Utkan.  Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Kronolojisi 1918-1938, Ankara, 1988

LEWIS, Bernard.  Modern Türkiye’nin Doğuşu, Ankara, 1984

ÖZTAŞ, Sezai. (Editör), Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Kırklareli: Kırklareli Üniversitesi Yayını, 2012. ISBN 978-605-87598-4-8

ŞİMŞİR, Bilal N.İngiliz Belgelerinde Atatürk, Ankara, 1973

TANSEL, Selahattin. Mondros’tan Mudanya’ya Kadar, İstanbul, 1991

TURAN, Refik ve diğerleri.  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Ankara,2010

TURAN, Şerafettin. Türk Devrim Tarihi, Ankara, 1991

UÇAROL, Rıfat. Siyasi Tarih, İstanbul, 1985

ÜLKEN, Hilmi Ziya. Çağdaş Düşünce Tarihi, İstanbul, 1986

Romanlar

Attila İlhan, Allahın Süngüleri: Reis Paşa, Türkiye İş Bankası yayını. 
Attila İlhan, Gazi Paşa, Türkiye İş Bankası yayını. 
Attila İlhan, Kurtlar Sofrası, Türkiye İş Bankası yayını. 
Attila İlhan, O Sarışın Kurt, Türkiye İş Bankası yayını. 

Dido Sotiriyu, Benden Selam Söyle Anadolu'ya, Can yayınları. 

Hıfzı Topuz, Çamlıca'nın Üç Gülü, Remzi Kitabevi. 
Hıfzı Topuz, Gazi ve Fikriye, Remzi Kitabevi. 
Halide Edip Adıvar, Ateşten Gömlek, Özgür Yayınları. 
Halide Edip Adıvar, Türkün Ateşle İmtihanı, Özgür Yayınları. 
İlhan Selçuk, Yüzbaşı Selahattin'in Romanı, Cumhuriyet Kitap. 
Kemal Tahir, Esir Şehrin İnsanları, İthaki Yayınları. 
Kemal Tahir, Esir Şehrin Mahpusu, İthaki Yayınları. 
Kemal Tahir, Hür Şehrin İnsanları, Tekin Yayınevi. 
Kemal Tahir, Kurt Kanunu, İthaki Yayınları. 
Kemal Tahir, Yorgun Savaşçı, İthaki Yayınları. 
Mehmet Niyazi, Çanakkale Mahşeri, Ötüken Neşriyat. 
Peyami Safa, Dokuzuncu Hariciye Koğuşu, Ötüken Neşriyat. 
Peyami Safa, Fatih-Harbiye, Ötüken Neşriyat. 
Sevinç Çokum, Ağustos Başağı, Ötüken Neşriyat. 
Samim Kocagöz, Kalpaklılar, Dünya Aktüel. 
Samim Kocagöz, Doludizgin, Dünya Aktüel. 
Teoman Ergül, İşgal, İnkılap Kitabevi. 

Turgut Özakman, Diriliş, Çanakkale 1915, Bilgi Yayınevi 

Turgut Özakman, Şu Çılgın Türkler, Bilgi Yayınevi.

Tarık Buğra, Küçük Ağa, Ötüken Neşriyat. 

Tarık Buğra, Firavun İmanı, Ötüken Neşriyat. 
Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Ankara, İletişim Kitabevi. 
Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Yaban, İletişim Kitabevi. 
Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Sodom ve Gomore, İletişim Kitabevi. 
Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Vatan Yolunda, İletişim Kitabevi. 
Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Panorama, İletişim Kitabevi. 

temel kaynak ders

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.